Északi rokonaink. A Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társaság közleményei 9. (1944)

ÉSZAKI ROKONAINK A Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társaság Közleményei Szerkeszti Dr. vitéz NAGY IVÁN 'Dr. LAKÓ GYÖRGY és Dr. GYÜRKE JÓZSEF közreműködésével. Előfizetési díj évenként 3 P. — A Magyar-Finn Társaság tagjai az évi 4 P tagdíj fejében ingyen kapják. A Magyar-Észt Társaság tagjai az évi 2 P tagdíjon kívül évi 2 P előfizetési díjat fizetnek. Megjelenik évenként többször. Felelős kiadó: Dr. GASKO DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV,, VERES PÁLNÉ-U. 7. — TEL.: 384-592. TARTALOM: Oldal Hankiss János: A finnugor néprokonság napjára 1 Uuno Kailas: A szakadék szélén 4 Csekey István: Finnország és Európa 5 vitéz Nagy Iván: Szuomi, a h/ősök földje 11 Suhayda Tibor: Az észt paraszt élete 25 Lukinich Frigyes: A lív nép szellemid élete 41 Hírek 45 MUNKATÁRSAK: Dr. Hankiss János államtitkár, egyetemi ny. r. tanár. — Suhayda Tibor a gazdasági iskolák főigazgatója a földmivelésügyi minisz­tériumban. — Dr. Lukinich Frigyes miniszteri titkár a köz- ellátásügyi minisztérumban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék