Geodéziai Közlöny 4. (1928)

1928 / 1-3. szám

I 50514 IV. évfolyam. im i 1.—3. szám. GEODÉZIAI KÖZLÖNY Felelős szerkesztő és kiadó : OLTAY KÁROLY Főmunkatárs : SZILÁGYI BÉLA Előfizetési ár: egész évre 16 pengő, félévre 8 pengő, negyedévre 4 pengő. A szerkesztőség címe: Budapest, I., Műegyetem. Postatakarékpénztár! csekkszámla száma: 45.223 TARTALOM: X^rvEtiX Ú Oltay Károly: A számitó lécek és korongok általános e 1 méuítt^'-VL1 1 // f/ú ,/y Trájber István: A Wild-féle teodolit és távmérő berendezés ^ 4 Rédey István : A fényképezőgépek belső adatainak halásq a fényképéi: , / alapján meghatározott szögekre _____... ... ... ...______ 29 jff H erczeg Lajos: Mason angol őrnagy fotogrammetriai munkálatai a Karakómul hegységben ...................................... ... ___ __ 38 S zemle. Kisebb közlemények. A szintező műszereken alkalmazott reverziós libellák pon­tossága ________... _______________... ...______ 44 . *— K örrendelet _____ ... ..._____... ... ___ ... ... __ ... 45 ^ P olgárdi fejérmegyei község határának tagosítására és a O j kiegészítő munkálatokra beérkezett ajánlatok ... 46 x \ A Földmérő Magánmérnökök Országos Egyesületének rendes \ tagjai ... __ ... ....... .................................. .... ... 47 u J Kérjük előfizetőinket, hogy a hátralékos díjakat a mellékelt csekklapon beküldeni szíveskedjenek. A Közlönyt illető minden közlés és reklamáció a szerkesztő címére küldendő. Kéziratokat nem őrzőnk meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék