Geodéziai Közlöny 10. (1934)

1934 / 1-4. szám

555 ^ lf#U X. évfolyam. 1934. 1—4. szám. GEODÉZIAI KÖZLÖNY Felelős szerkesztő és kiadó : Főmunkatárs : OLTAY KÁROLY SZILÁGYI BÉLA Előfizetési ár: egész évre 16 pengő, félévre 8 pengő, negyedévre 4 pengő. A szerkesztőség címe: Budapest, I., Műegyetem. Postatakarékpénztári csekkszámla száma t 45.223. / V . “7 I \.JÚ y J __***!. V A * TARTALOM: \ A Magyar Geodéziai Intézet működése 1930-tól 1932 végéig ........_ 1 v itéz Papp Gyula: Iránymérések tájékozása súlyokkal ...................... 16 l ovag Fehrenthe.il-Gruppenberg László: Földalatti állandósítás a középkorban........................................................... 27 Dr. Trájber István : A német országos mérések szervezete és végre­hajtása ... .................................. 30 O. K .: Az osztrák felmérés új szervezete. 1. A Frank-féle emlékirat 50 Az állami földmérés közleményei ................................. .... ................53 F öldmérő Magánmérnökök Országos Egyesületének közleményei ... 54 Személyi hírek az állami földmérés köréből ...........................................III. \ \A o, / Kérjük előfizetőinket, hogy a hátralékos dijakat a mellékelt csekklapon beküldeni szíveskedjenek. A Közlönyt illető minden közlés és reklamáció a szerkesztő címére küldendő. Kéziratokat nem őrzünk meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék