Geodéziai Közlöny 18. (1942)

1942 / 1. füzet

XVIII. évfolyam. 1942. 1. füzet. • • GEODÉZIÁI KÖZLÖNY A kiadásért felelős: Főmunkatárs: OLTAY KAROLY SZILAGYI BÉLA Előfizetési ára: egész évre 16 pengő, félévre 8 pengő, negyedévre 4 pengő. A szerkesztőség címe: Budapest, XI., Műegyetem. Postatakarékpénztár! csekkszámla száma: 45.223. TARTALOM: Dr. Futaky Zoltán: Különböző minőségű földek érték szerinti fel­osztása ............................................................................................... 1 Dr. Regöczi Imre: A Német Birodalmi Felmérési Hivatal 1939. ápri­lis 1. és 1940. március 31. között végzett felsőgeodéziai munkái 26 Személyi hírek ....................................................................................... 30 QLYÓ!RAJOK ; Kérjük előfizetőinket, hogy a hátralékos dijakat a mellékelt csekklapon beküldeni szíveskedjenek. A Közlönyt Siető minden közlés és reklamáció a szerkesztőség címére küldendő. Kéziratokat nem őrzfink meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék