Geodéziai Közlöny 19. (1943)

1943 / 1. füzet

TARTALOM: Tarics Sándor: Tanulmány a geodéziai számítások köréből ............. 1 H ögyész Gyula: A Hamann-Manus-féle kétváltós számológép ismer­tetése és alkalmazása...................................................................... 16 Vincze Vilmos: Vegyes másodfokú egyenletek megoldása kettős számológéppel ............................................................................... 32 Szemle:........................................................................................................ 37 Az Állami Földmérés közleményei ...................................................... 48 Kérjük előfizetőinket, hogy a hátralékos dijakat a mellékelt csekklapon beküldeni szíveskedjenek. A Közlönyt illető minden közlés és reklamáció a szerkesztőség elmére küldendő. Kéziratokat nem őrzünk meg. XIX. évfolyam. 1943. 1. füzet GEODÉZIAI KÖZLÖNY A kiadásért felelős: Főmunkatárs: OLTAY KAROLY SZILAGYI BÉLA Előfizetési ára: egész évre 16 pengő, félévre 8 pengő, negyedévre 4 pengő. A szerkesztőség címe: Budapest, XI., Műegyetem. Postatakarékpénztár! csekkszámla száma: 45.223.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék