Geodéziai Közlöny 23. (1947)

TARTALOMJEGYZÉK. I. Nagyobb cikkek. Előszó ................................................................................................................................. 1 Oltay Károly: A hátrametszés legfontosabb algoritmusának 160 éves jubileuma 2 Hőnyi Ede: A Rubin—Cholesky-téle eljárás a normális egyenletek számoló­géppel való megoldására....................................................................................... 6 Dr. Homoródi Lajos: A Háromszögelő Hivatal munkálatainak kialakulása és mai helyzete................................................................................................................. 18 Lehotzky Kaimán: A tagosítás közúti vonatkozásai .............................................. 26 O ltay károly: A székesiováros felmérésének mai állása..................................... 31 Ur. Hazay István: Az Állami Eöldmérés munkaköre és 1947. évi munkaterve 57 Dr. Homorodi Lajos: Körosztások vizsgálata ....................................64, 113, 173 V incze Vilmos: Az elömetszés újabb analitikai megoldása ............................ 69 D r. Tárczy Hornoch Antal: Néhány szó a hátrametszés logaritmikus meg­oldásának történetéhez ....................................................................................... 76 Murányi Tamás: Mérnöki irodák költségszámítása ............................................. 79 D r. tutaky Zoltán: Gondolatok a tagosítás reformjához..................................... 105 Oltay Károly.- A síkben hátrametszés szerkesztéssel való megoldásának kü­lönböző módjai ........................................................................................................ 125 Kiss Gyula: A magánmérnökök szerepe a földbirtokreform további munkáiban 130 Dr. Futaky Zoltán: Országos Tagositási Programm............................................. 141 Dr. Tar les Sándor: Előjeles számolás váltós számológéppel ............................ 156 Halász János: A budapesti új városmérés eredményeinek érvényesítése a földadókataszteri és a telekkönyvi munkálatokban .................................... 189 H ergár Viktor: Néhány geodéziai vonatkozású kérdés az Országos Építés­ügyi Szabályzatból ................................................................................................ 198 Korén István: Nomogrammok sokszögmenetek záróhibáinak meghatározására 202 Dr. Tárczy-Hornoch Antal: Mégegyszer a Jacobi-féle középértékképzésre vo­natkozó tétel geodéziai alkalmazásáról .............................................................. 206 Murányi Tamás: Magánmérnöki hírek.............................................................209, 213 D r. Haáz István Béla: Egyszerű mérőeszközök a térképi hatás meghatáro­zására ......................................................................................................................... 224 Borszéky Sándor: Területosztások számszerű végrehajtása ............................ 231 O ltay Károly: A síkbeli hátrametszés analitikai, direkt megoldása ........... 239 V incze Vilmos: Területmeghatározások megbízhatósága .......................................... 246 D r. Zambó János: A beillesztett sokszögvonal koord.nátaközéphibája és leg­kedvezőbb súlyeiosztása .......................................................................................... 252 Dr. Haáz István Béla: A számtani középérték és a legkisebb négyzetek elve 258 11. Szemle. A Finn Tudományos Akadémia néhány kiadványa. (Dr. Homoródi Lajos) 263 A fotogrammétriai gyakorlat Svájcban. (Kürti Vilmos) ........................................ 271 I II. Közlemények. Az Állami Földmérés közleményei............................................................................... 36 Szakszervezeti Élet ...................................................................... 41 A Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének felterjesz­tése a tagosítás ügyében ........................................................................................ 49 E lőfizetési felhívás ...................................................... 56 Az Állami Földmérés közleményei. A tagosítási eljárás egyszerűsítése........... 84 A földreform műszaki munkálatainak végrehajtásával kapcsolatban kiadott rendeletek kivonatos gyűjteménye .............................................................. 91, 132 Személyi hírek ................................................................................................................... 212

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék