Geodéziai Közlöny 25. (1949)

1949 / 1-2. füzet

505 GEODÉZIAI KÖZLÖNY TARTALOM: Murányi Tamás: Beszámoló a Zürichi Műegyetem 5. főiskolai foto­grammetriai tanfolyamáról ............................................................. 1 O ltay Károly: Hátrametszésszerkesztés ... 4 Böröcz Imre: Közelítő eljárás trapéz numerikus osztására ........... 7 Dr. Tamás Zoltán: Előmetszési koordinátaszámítás algebrai érté­kekkel, különös tekintettel az ellenőrzésre.................................... 18 Szemle. ( Kürti Vilmos) .................:................................................... 29 i r i z-, lU'-,,' Előfizetési ára: egész évre 72 forint, (havonta 6 forint). A szerkesztőség címe: Budapest, XI., Műegyetem. — Postatakarékpénztári csekkszámla: 45.223. XXV. évfolyam 1949 1.—2. füzet # f * /J- L/7 ■ ■ / Felelős szerkesztő: OLTAY KÁROLY /'? műegyetemi nyilv. rendes tanár Szerkesztő bizottság: Állami Földmérést érintő ügyek: Földreform ügyek: . Kiss Gyula Ács Endre min. osztálytanácsos. műszaki tanácsos, Magánmérnöki ügyek: a Háromszögelő Hivatal főnöke. Murányi Tamás _ „ , oki. mérnök, magánmérnök, Bence Tivadar Jakab Sándor áll. főmérnök. oki. mérnök, magánmérnök. I Külföldi lapszemle: Kulturális ügyek: Kürti Vilmos műegyetemi intézeti tanár. Dr. Hőnyi Ede Dr. Homoródi Lajos szfőv. főmérnök, áll. főmérnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék