Hazánk. Történelmi Közlöny 1. (1884)

1884 / 1. füzet

M HAZÁNK. TÖRTÉNELMI KÖZLÖNY. SZERKESZTIK ABAFI LAJOS ÉS SZOKOLY VIKTOR, 884. JANUAR. TARTALOM: Tájékoztatásul. — Pulszky Ferenc: A forradalom (Vázlat). — Szilágyi Sán­dor : Erdélyi ifjak iskoláztatása külföldi egyetemeken. Szilágyi Ferenc hátragyott irataiból. — Dr. Márki Sándor: Forray András esete. Adat a Hora-lázadás történetéhez. — Jakab Elek: Gróf O’Donel Károly, Erdély katonai kormányelnöke. — Gelich Rikhárd: A szolnoki ütközet 1849. március 5-én: (Képpel). — Rényi Rezső: A 04-ik zászlóalj. — Tárca: A cs.- k. udvarnál alkalmazott egyének napidíjai 1812-ben. — Sze- relmey Miklós történeti képei. — Görgey Artúrnak altábornagygyá kineveztetése okmánya. — Rettegi György emlékiratai. — Jenő, savoyai herceg nyilatkozata 1720-ból., BUDAPEST. AIGNER LA A „Hazánk“ havonkint egyszer jelenik meg (julius- és augusztushó kivételével). Előfizetési ára: egész évre 6 frt., félévre 3 frt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Váci-utca 1. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék