A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1. (1880-1881)

A H U NY A D MEGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1880. ÉVBEN TÖRTÉNT ALAKULÁSÁTÓL 1881. MÁJUS 20-lG LEFOLYT TÁRSULATI ÉVRE.' SZERKESZTETTE AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL KUN ROBERT TÁRSULATI TITKÁR. NÉGY RHOTO-OHEMIGRÁPHIAI TÁBLÁVAL. 0 lfe) BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA. 1 8 8 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék