A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 18. (1908)

A HUNyaDHEGVEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT TIZENNYOLCADIK ÉVKÖNYVE MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY FÜZETBEN AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BARTHOS INDÁR társulati titkár KÉT KÉPPEL DÉVA NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1908

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék