A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 14. (1887)

f ' Az 1885. évi Budapesti orsz. általános kiállításon haladás és versenyképesséaért“ kiállítási nagy éremmel kitüntetve. TÁTRAFÜRED egy órányira a Kassa-oderbergi vasút Podrád-felkai állomásától, az ismeretes, a M.-Tátrán 1018 m. magasságban vadregényesen fekvő' klimatikus fürdő vízgyógyintézettel, szép fenyvesek és nagyszerű havasi vidék közepette, kellemes savanyú és kitűnő forrásvízzel, ásvány- és törpefenyű-fürdőkkel, savókurával, belelieléssel és gyógy torn ászát tál, posta- és távírdával, választékos árúcsarnokkal és különlegességi dohánytőzsdével május 15-én nyílik meg. Jó és kényelmes ellátásról gondoskodva van. Az ismeretes budapesti vendéglős, Matejko Ede, mint kipróbált szakember a konyha, pincze és szolgálat dolgában minden igényeknek meg­felel. Közös ebéd (table d’höte) 1 frt 40 kr. A t. ez. vendégek rendelkezésére áll egy gyógyterem zongorával, kávéház tekeasztallal és újságokkal, könyvtár, kitűnő nemzeti zene, kuglizó urak és hölgyek számára, croquet-tér, pisz- tolylövelde stb. Az elő- (május-junius), valamint az utóévadban (szeptember) a lakbér és élelmezésnél jelentékeny árleengedés. Minden nagyobb vasúti állomáson egy harmaddal mérsékelt menet-tértijegyek kaphatók. A végállomáson, Poprádon, bérkocsik mindig készen állanak. Tátrafüred, hol a M -Kárpát-egyesületnek képviselője van. a legjobb kiinduló pont a M -Tátra valamennyi híres kirándulására nézve. Fölvilágositast ád dr. iármay László, fürdőorvos (egyébkor Budapesten), lakás iránt tudakozódhatni ACA'OKM r?T\ vtaAa.y‘a fürdőigazgatóságnál Tátrafüreden, valamint a tulajdonos V. szepesi hitelbanknál, Lőcsén. _______J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék