A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 15. (1888)

évfolyam ±©©©_ 4 melléklettel. •-<$­Az egyesület kiadványa. ÉVKÖNYVÉ IGLON. NYOMATOTT SOM IDT .JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1SS8. A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁTEGYESÜLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék