A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 20. (1893)

IKIéreleríCL­Hegyeink, nevezetesen a Magas-Tátra t. ez. látogatóit kérjük ezennel, szíveskedjenek hegyi kirándulásaik közben úgy saját, valamint egyesületünk érdekében a lármázás és kiáltozástól, különösen pedig a lövöldözéstől tartózkodni, mert ellenkező esetben nemcsak magokra fog kellemetlenség háramolni, hanem egyszersmind az is bizonyos, hogy egyes birtokosok vadállományuk iránti tekintetből területüket teljesen el fogják zárni a turisták elől. A Tátra- s Tengerszem-csúcsra szept. 1-jétől egyáltalában nem szabad felmenni. Egyúttal intve intjük a hegymászókat, hogy a Magas- Tátrában, ámbár az útjelzés már megtörtént, kalauz nélkül i'enhavasi kirándulásokat semmi szín alatt ne tegyenek. Végre pedig kérjük a t. ez. hegyjárókat, hogy a menedék­házakban lévő vendégkönyvekbe beiratkozni és az egyes rovatokat kitölteni szíveskedjenek. Az egyesületi múzeumnak szánt mindenféle külde­ményt WÜN8CHEÍÍD0RFER KÁROLY, a múzeumi bi­zottság elnöke, Poprádon czíme alatt kérjük feladni Tudomásul hozzuk ismét, hogy a Kárpátok mindenféle térképei a cs. kir. katonai-földrajzi intézet ügyraktárában LECHNER R., udvari könyvkereskedésében, Bécs, Graben 31. kaphatók. Az elnökség. A múzeumi bizottság. Figyelmeztetés!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék