A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 26. (1899)

HIRDETÉS. Tudomásul hozzuk a Magas-Tatra látogatói és barátjainak, hogy a Zöld-tó mellett épült s vendéglővel biró menedékház, mely vendéglőből, három turista-szobából stb. áll, junius 15-én meg­nyílt s ennélfogva a kirándulók teljes ellátásban részesülhetnek ottan. Nyáritelepek Késmárkon. Döller Antal őrnagy úr, mint a »Magy. turista-egyesü­let «Tátra-osztályának elnöke, valamint a »Karpathen-Post< szerkesztősége Késmárkon a szünidő alatt nyaralásra hasz­nál andó alkalmas magánlakásokra vonatkozó bejelentése­ket és megrendeléseket fogadnak el és szívesen nyújtanak táj ékozást az ez iránti igényeknek minden tekintetben me gfelelő Késmárk városának anyagi, egészségügyi, vala­mint társadalmi életét érintő kérdésekre. Kedvezmény. A Magyarországi Kárpátegyesület rendes tagjai a szattnár-nagybányai, és az ung'völgyi helyi érdekű vasutakon abban az esetben, ha egyszerre legalább 3 tag utazik, alacsonyabb osztályra szóló menetjegygyei magasabb kocsi- osztályban, illetve a III-dik osztályban 1/a másodosztályú jegygyei, az efterjes-bártfai vasúton pedig a II. osztályban egy egész III. oszt., a III. osztályban fél III. oszt. jegygyei utazhatnak. Mindhárom esetben szükséges a lebélyegzett és arczképpel ellátott évi tagsági jegy előmutatása.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék