A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 28. (1901)

XXVIII. ÉVFOLYAM. 1901. 2 MELLÉKLETTEL SZERKESZTETTE: KAROLINYff MIHÁLY. KÖZPONT SZÉKHELYE: IGLÓ. I G L O. NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901. AZ EGYESÜLET KIADVÁNYA. A -MAGYARORSZÁGI A ' - * * ' • /, KÁRPÁTEGYESÜLET ÉVKÖNYVE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék