A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 31. (1904)

Tapasztalataim, melyeket több évi működésem alatt bécsi, német és bel­giumi gyógyszertárakban szereztem, arra indítottak, hogy a dr. Kvapil orvosi utasítása szerint összeállított üsáirpáiti egészségi la/bd-stcsoka/t forgalomba hozzam, melyek eldugulás, nyálkásoilás, étvágyhiány, gyomorbaj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, bőrkiütések, köszvény, vízkor és V68ebajok ellen a legfényesebb sikerrel alkalmazhatók. jftF' Szétküldési főraktár: Friedrich János gyógyszerésznél Malaczkán, Pozsonymegye. Egy skatulya ára 42 fillér, egy tekercs 6 skatulyával 2 korona 10 fillér. Ha a labdacsok árához 40 fillér mellékeltetik, akkor a megrendelt mennyiség az egész birodalomba bárhova bérmentve küldetik. Tisztelt gyógyszerész úri Van szerencsém felkérni, legyen szíves nekem 12 dobozzal az ön kárpáti piluláiból küldeni, melyeknek hatásáról már meggyőződtem, s ezentúl mások­nak is ajánlani fogom. — Pécskáu, 1896. február hó 7.-én. Tisztelettel dr. 'lemesi Rastler Ödön, járási orvos. Tekintetes gyógyszerész úr! Szíveskedjék újból két tekercset az ön kárpáti egészségi labdacsaiból küldeni, mert azok oly hírnévre tettek szert ezen a vidéken, hogy egy házban sem nélkülözhetik. Különösen nagyon használhatók végbélnehézségekuél és nagyon elősegítik a| folytonosan ülő egyéneknél az emésztést. — Görgény-Sz.-Imre. Tisztelettel dr. Ur.rbeth Már oly, járási körorvos. Küldjön nekünk postautánvéttel 10 tekercset a jelesen bevált kárpáti egészségi labda­csaiból. — 1894. szeptember 2.-án. Tisztelettel Vízgyógyiutézet Kalteuleutgeb«n, dr. Wilheltn H’internitz, tanár. Tekintetes gyógyszerész úrnak, Malaczka. Szíveskedjék az ön által készített kitűnő hatású kárpáti labdacsaiból saját szükségletemre 2 tekercset 12 skatulyával küldeni. Egysze-r smind megígérem, hogy labdacsait bápiulatos hatásuk miatt gyakorlatomban mindenkinek ajánlani fogom. -- Kelt Cz.-Berczelen, 1898. április 19.-én. Kiváló tisztelettel Balázs Gyula, községi orvos. $ /V 4 N. A . . A 4 - 0 A ü /{V A A íí A A A Magas-Tatra domború térképe, mint levéloehezi, legszebb erőiek e he£ysé£re, legelegánsabb utazási ajándék. == v \t v v V V V . - • • - •> <* Bronzöntvény, nikkelezve, rézzel bevonva, antik, ezüstözve, vernirozva, aranyozva. ^ ” • N A Tátratelepek összes jobb bazáraiban vásárolható, valamint a V — gyárosoknál 111 1 ..... ^ _ * Ottó Kowatsch Se Co. Breslau, V.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék