A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 35. (1908)

Tapasztalataim, melyeket több évi működésem alatt bécsi, német és belgiumi gyógyszertárakban szereztem, arra indítottak, hogy a dr Kvapil orvosi utasítása szerint összeállított kárpáti egészségi labdacsokat forgalomba hozzam, melyek eldugulás, nyálkásodás, étvágyhiány, gyomor­baj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, bőrkiütések, köszvény, VÍZkÓr Ó8 vesebajok ellen a legfényesebb sikerrel alkalmazhatók. wzétktildési főraktár: Friedrich János gyógyszerésznél Malaczkán, Po/sonymegye. Egy skatulya ára 42 fillér, egy tekercs 6 dobozzal 2 korona 10 fillér. Ha a labdacsok árához 40 fillér mellékeltetik, akkor a megrendelt mennyiség az egész birodalomban bárhova bérmentue küldetik Tisztelt gyógyszerész úr! Van szerencsém felkérni, legyen s/h.s m kein 12 dobozzal az ön kárpáti piluláiból küldeni, melyeknek hatásáról’mai m< gg víi/.íídtwn, s ezentúl másoknak is ajánlani fogom. — Pécskán, 1896. február hó 7-én. Tisztelettel dr. lemesi Mastler Ödön, járási orvos. Tekintetes gyógyszerész úr! Szíveskedjék újból két tekercset »■/. ön kárpáti egészségi labdacsaiból küldeni, mert azok oly hírnévre tettek sza rt i/< n a vidéken, hogy egy ház"ban sem nélkülözhetik. Különösen nagyon használhatók végbélnehézsé- geknél és nagyon elősegítik a folytonosan ülő egyéneknél az emésztést. Görgény- Szt.-Imre. Tisztelettel dr. Hmrhnvth Károly, járási körorvos. Küldjön nekünk póstautánvéttel 10 tekercset a jelesen bevált kárpáti egészségi labdacsaiból. — 1894. szeptember 2-án. Tisztelettel Vízgyógyiutézet Kall« nleutgcben, dr. Wilhelm Winternitz, tanár. Tekintetes gyógyszerész urnák, Malacka. Sziveskedjék az. ön .Iliid készített kitűnő hatású kárpáti labdacsaiból saját szükségletemre 2 tekercset i ’ .skatulyával küldeni. Egyszersmind megígérem, hogy labdacsait bámulatos hatásuk miatt gyakor­latomban mindenkinek aiánlani fogom. — Kelt C.-Bercelen, le április 19-én. Kiváló tisztelettel Balázs Gyula, községi orvos. Kettős utazó-látócsövek kívül chagrin-bőrrei bevonva, feketére lakkozott foglalvány- ban, achromatikus tárgylen­csékkel 10 K, nagyobb alak­ban 20 és 24 K. Ugyanaz gyors használatra (a tirage rapidé) 30 K, kettős'utazó látócsövek alumíniumból 30—4Ó—50 K. Távolságmér oh, zsebhöméröh, zsebaneroidok, iránytűk, fényképészeti készülékek művészek, műkedvelők, turisták, nyaraló-tulajdonosok stb. számára. Igen egyszerű eljárás, biztos sikerrel. Nagy választék 40 K-tól feljebb1 Calderoni és Társa • BUDAPEST, • Yáci-utca 30, Kishíd utca 8. Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék