A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 42. (1915)

Tartalom. oldal Előszó. Irta: Fischer Miklós ... ... ... ... ..... 3 Az elnökség üdvözlő sürgönye Frigyes főherczeghez _ 7 F rigyes főherczeg sürgönyválasza ... ... ... ... ... 8 Egyesületi ügyek. A M. K. E. védnöke, tiszteletbeli elnöke, tiszteletbeli tagjai, tisztviselői, központi választmánya .................. ... 9 A M. K. E. bizottságai, képviselői ... ... 11 A Magyarországi Kárpátegyesület osztályainak működése az 1913. évben ... ... ........................................... 14 A M. K. E. zárószámadása ... ... 20 A M. K. E. alapítványainak kimutatása................... ... 22 A múzeumi bizottság jelentése ... ... ... ............... 24 A z építőbizottság jelentése .................. — 25 A Tátrai Önkéntes Mentőbizottság 1914. évi működése 26 A M. K. E. alapszabálytervezete ... ... ... ... ... 34 Vasúti kedvezmény tagjaink részére... ... ................. 45 A z osztályok jelentései. Branyiszkói osztály ... ... ... ... — 46 Eperjesi osztály ........... ................................... — ... 47 Gölni czvölgyi osztály ... ... ... ... ... — — 49 Gömöri osztály .................. ... .........................— — 49 Ig lói osztály... ... _ ... ................... ... — — 51 Kas sai osztály ... ... ... — — — 51 Keleti Kárpátok osztálya .................. ... — — — 52 Lőc sei osztály ... ... ............................ ... .... — 53 S í-osztály ... ............ ... ... .................. — ... 54 Sziléziai osztály ... .................... ... ... ... — — 55 Z ólyommegyei osztály... ... ... — 56 Irodalmi ismertetések. A Magas Tátra részletes kalauza ............ — ........... 58 D r. Ottó: Die Hohe Tátra... .................................- — 64 Turistaság és Alpinizmus. Hefty Gyula Andor ... — 64 Szutórisz Frigyes : Sárosvármegyei album. Altmann Géza 68 Egyesületünk halottjai. Wünschendorfer Károly. Tisza Miksa ... .................... 70 Bar adlai Bertalan. Hefty Gyula Andor ............................ 72

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék