Keleti Szemle 1. (1900)

1900 / 1. szám

1D00. KELETI SZEMLE. KÖZLEMÉNYEK AZ URALALTAJI NÉP- ES NYELV­TUDOMÁNY KÖRÉBŐL. A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG KELETI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÉS A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIÁNAK ÉRTESÍTŐJE. REVUE ORIENTALE POUR LES ETUDES OURALOALTAIQUES. JOURNAL DE LA SECTION ORIENTALE DE LA SOCIÉTÉ ETHNOGRAPH I QU E HONGROISE ET DE l’aCADÉMIE ORIENTALE DE COMMERCE Á BUDAPEST. SZERKESZTIK Rédigée par Dt IÍÚNOS IGNÁCZ * Б1 MUNKÁCSI BERNÁT. KÖZREMŰKÖDŐK: Collaborateurs: Asbóth Oszkár (Budapest), Georg Jacob (Halle), Friedrich Hirth (München), Clement Huaet (Paris), Nikolaj Katanoff (Kasan), Kuun Géza gróf (Maros- Németi), Franz Kühnert (Wien), Mahler Ede (Budapest), H.Paasonen (Helsing­fors), W. Radloff (St.-Petersburg), Iwan Smirnoff (Kasan), Wilhelm Thomsen (Kopenhague), Vámbéry Ármin íВudapesH_ZiPHY_Jenő gróf (Budapest) etc. MAÖY.AÁKADEMIA KÖNYVTÁRA BUDAPEST. A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉS A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIA KIADÁSA.-K En commission elvez Otto Harrassowits, Leipsic. I. évfolyam.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék