Keleti Szemle 6. (1905)

SZERKESZTIK Rédigée par Di KÚNOS IGNÁCZ * Di MUNKÁCSI BERNÁT. ТОМЕ VI. KÖTET. BUDAPEST. 1905. KELETI SZEMLE. KÖZLEMÉNYEK AZ URAIrALTAJI NÉP־ ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL V NEMZETKÖZI KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR BIZ()TTSÁGÁNAK ÉRTESITŐJE. REVUE ORIENTALE POUR LES ÉTUBES OURALO־ALTAÍQUES. SUBVENTIONNÉE PAR L’ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES. ★ JOURNAL DU COMITÉ HONGROIS DE L’ASSOCIATION INTER- NATIONALE POUR L’EXPLORATION DE L’ASIE CENTRALE El DE L’EXTREME-ORIENT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék