Keleti Szemle 7. (1906)

/él KELETI SZEMLE. KÖZLEMÉNYEK AZ URAL-ALTAJI NÉP־ ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL A NEMZETKÖZI KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR RIZ OTTSÁGÁNAK ÉRTE Sí TŐJE. REVUE ORIENTALE POUR LES ÉTUDES OURALO-ALTAIQUES. SUBVENTIONNÉE PAR L’aCADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES. ★ JOURNAL l)U COMITÉ HONGROIS DE L’ASSOCIATION INTER- NATIONALE POUR L’ E XPLO RATIO N I)É L’ASIE CENTRALE ET I) E L’ E X Í RÉ M E О RÍ E NT. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Rédic/ée par DE KÚNOS IGNÁCZ * de MUNKÁCSI BERNÁT. ТОМЕ VII. KÖTET. BUDAPEST. 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék