Keleti Szemle 10. (1909)

ד % KÖZLEMÉNYEK AZ UML-ALTAJI NÉP־ ES NYELVTUDOMÁNY KO A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL A NEMZETKÖZI KÖZÉI»- ÉS KELETÁZ SIAI TÁRSASÁG MAGVAR BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIÁNAK értesítője. REVUE ORIENTALE POUR LES ETUDES OURALO-ALTAIQUES. SUBVENTIONNÉE PAR L’ACADÉMlE HONGROISE DES SCIENCES. JOURNAL DU COMITÉ HONGROIS DE L’ASSOCIATION INTER- NATIONALE POUR L’EX PLORATIO N DE L’ASIE CENTRALE ET D E L’ E XTRÉM E - O R IE NT. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Rédif/ée par Dí KUNOS IGrNÁCZ * DE MUNKÁCSI BERNÁT. 1909. ívforaUcios kózpo.vt N-rul inv. KELETI SZITUÉ, TOME X. KÖTET.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék