Keleti Szemle 12. (1911-1912)

и KELETI SZEMLE. KÖZLEMÉNYEK AZ URÁL-ALTAJI NÉP־ ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL A NEMZETKÖZI KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIÁNAK értesítője. REVUE ORIENTALE POUR LES ÉTUDES 0URALÓ־ALTAIQUES. SUBVENTIONNÉE PAR L’ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES. ★ JOURNAL DU COMITÉ IÍONGROIS DE L’AS SO Cl ATI ON INTER- NATIONALE POUR L’EXPLORATIO N DE L’ASIE CENTRALE ET DE L׳EXTREME-ORIENT. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Rédigée paг D£ KUNOS IGNÁCZ * T>v= MUNKÁCSI BERNÁT. AGrY. AKADEMI KÖNYVTARA к ni I N11. KÖTET. BUDAPEST. 1911/12.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék