Keleti Szemle 14. (1913-1914)

KELETI SZEMLE. KÖZLEMÉNYEK AZ URAL-ALTAJI NÉP״־ ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖKÉBŐL. A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL A NEMZETKÖZI KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIÁNAK értesítője. REVUE ORTENTAT,В POÜK LES ÉTUDES 0URALÓ־ALTAÍQUES SUBVENTIONNÉE PAR L’ACADÉMlE HONGROISE DES SCIENCES. . י״— ★ JOURNAL DU COMITÉ HONGROlS DE L’ASSOCSATION INTER- NATIONALE POUR L’EXPLORATION DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’EXTREME-ORIENT. . . SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Rédigée par DE KUNOS IGrNÁCZ * DE MUNKÁCSI BERNÁT. TOME XIV. KÖTET. V ,Ш1А ׳ TÁRA Y. ЛХ KÖNYV ■■иМ BUDAPEST. ג 191314

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék