Keleti Szemle 20. (1923-1927)

En commission chez Otto Harrassowitz, Leipsic. XX. kötet. Volume XX. 1923—1927 KELETI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK AZ URAL-ALTAJI NÉP- ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL A KÖRÖSI CSOMA-TÁRSASÁG KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA. * REVUE ORIENTALE POUR LES ÉTUDES OURALO-ALTAÍQUES SUBVENTIONNÉE PAR L’ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES. JOURNAL DU COMITÉ ASIATIQUE DE LA 80CIÉTÉ KÖRÖSI CSOMA. SZERKESZTŐSÉG - COMITÉ DE RÉDACTION MUNKÁCSI BERNÁT ÜGYVIVŐ SZERKESZTŐ ---- DIRECTEUR F . TAKÁCS ZOLTÁN Gróf TELEKI PÁL ״Peragií tranquilla potestas, quod violenta nequit“ Claudianus. TARTALOM — SOMMAIRE B. Munkácsi : Blüten der Ossetischen Volksdichtung. N. Popp* : Die Nominalstammbildungssufiixe im Mongolischen. Litérature: D. R. Fuchs. M. J. Eisen: Estnische Mythologie. Mélanges: Munkácsi В.: A »dió“ szó. — Szalag. E kötet ára a belföldön 7 pengő, a külföldön 7 német márka, illetve 43 frank. — Prix de ce volume: 7 Mk., 43 Frs. — Szerkesztőség és ügyvitel. Redaction et administration: Budapest, VI., Szondy־u. 9. ИГ E kötet borltéklapja egyszersmind címlap, tehát a kötésnél helyén meg- hagyandó. — Der Umschlag dieses Bandes ist zugleich das Titelblatt, ist daher heim Einbinden beizubehalten. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR R.-T. M. KIR. UDV. KÖNYVNYOMDA 1927

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék