Keleti Szemle 21. (1928-1932)

En commission chez Otto Harrassowitz, Leipsic. XXI. kötet. Volume XXI. 1928—1932 KELETI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK AZ URAL-ALTAJI NÉP- ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL A KÖRÖSI CSOMA-TÁRSASÁG KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA. * REVUE ORIENTALE POUR LES ÉTUDES OURALO-ALTAÍQUES SUBVENTIONNÉE PAR L’ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES. JOURNAL DU COMITÉ A8IATIQUE DE LA SOCIÉTÉ KŐRÖ8I CSOMA. SZERKESZTŐSÉG - COMITÉ DE RÉDACTION MUNKÁCSI BERNÁT ÜGYVIVŐ SZERKESZTŐ — DIRECTEUR F. TAKÁCS ZOLTÁN Gróf TELEKI PÁL ״Peragit tranquilla potestas, quod violenta nequit“ Claudianus. TARTALOM — SOMMAIRE B. Munkácsi : Blüten der Ossetischen Volksdichtung (II). Littérature : D. R. Fuchs. C. Brockelmann: Mitteltürkischer Wortschatz/ E kötet ára a belföldön 8 pengő, a külföldön 8 német márka. — Prix de ce volume: 8 Mk. — Szerkesztősig és ügyvitel. Redaction et administra- tion: Budapest, VI., Szondy־u. 9. К” E kötet boritéklapja egyszersmind címlap, tehát a kötésnél helyén meg- hagyandó. — Der Umschlag dieses Bandes ist zugleich das Titelblatt, ist daher beim Einbinden beizubehalten. BUDAPEST HORvYÁNSZKY VIKTOR R.-T. M. KIR. UDV. KÖNYVNYOMDA 1932

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék