A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1927

Legnagyobb beszámolója a magyar tudományos munkásságnak A természet-, orvos-, műszaki- és mezőgazdaságtudományi országos kongresszus munkálatai. (1926. évi január 3—8.) Szerkesztette: GORKA SÁNDOR A nagy 4° alakú 738 lapra terjedő mű ára 32 pengő. Az első rendszeres morfológiai kézikönyv A földfelszín formáinak ismertetése« írta: CHOLNOKYJENŐ a budapesti egyetem tanára 169 ábrával. Ara 12 pengő. Nélkülözhetetlen kézikönyv a tudományos körök és a művelt közönség számára! A leíró földrajz alapvonalai. írta: HETTNER ALFRÉD a heidelbergi egyetem tanára. Fordította: LITTKE AURÉL I. kötet: Európa. II. kötet: Tengerentúli világrészek. A két kötet ára: fűzve 28 pengő, vászonkötésben 36 pengő. Részletfizetésre is szállítja a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII. kerület, Múzeum-kőrút 6. szám. Gólyavár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék