Szentpétery Imre (szerk.): Oklevéltani naptár, Brinckmeier, Grotefend és Knauz müveinek felhasználásával Szerk. Szentpétery Imre (1912)

TARTALOM-MUTATÓ. Lap Előszó ......................................................................................... 5 Útmutatás a naptár használatára .................................................7 A középkori keresztény időszámítás elemei.............................9 A z év......................................................................................9 Annus solaris...............................................................9 Közönséges és szökőév ...................................... 9 Annus Domini..............................................................9 Ann us regni (pontificatus).......................................9 I ndictio........................................................................9 Epactae......................................................................10 Concurrentes .............................................................10 Vasá rnapi betű ........................................................10 Év kezdet a középkorban....................... 11 A hónap...............................................................................11 A hónapok napjainak száma................................11 A hónapok magyar elnevezései............................11 Holdhónap .................................................................11 C yclus lunaris (decemnovennalis)............................12 Arany szám............................................................12 Saltus lunae............................................................12 E mbolismus............................................................12 A nap ....................................................................................12 A hét napjainak római elnevezései.......................12 F eriák......................................................................13 Mensis intrans és exiens.........................................13 A mensis exiens napjainak összehasonlító táblázata 13 A napok jelölése római naptár szerint .... 14 Állandó és változó ünnepek.....................................14 A húsvét ideje.......................................................15 1' 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék