Gaal Jenő, Gávai: Berzeviczy Gergely élete és művei (1902)

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI KÖNYVTÁR, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FÖLDES BÉLA.-- ■ ■ -­______■ ' ■■■ ■■ I. . ■ , ....... B ERZEYICZY GERGELY ÉLETE ÉS MÜVEI. IRTA, ILLETVE LEGNAGYOBBRÉSZT LATINBÓL, KIS RÉSZBEN NÉMETBŐL FORDÍTOTTA GAAL JENŐ. BUDAPEST POLITZER ZSIGMOND ÉS FIA KIADÁSA. 1902. ára 6 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék