Bain, Alexander : Neveléstudomány Angolból 1. kötet - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF 13. (1911-1913 cyclus) (Budapest,1912)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA ÜJ FOLYAM 1911—1913. CYCLUS NÉV ELÉSTUDOMÁ NY ÍRTA ALEXANDER BAIN ANGOLBÓL FORDÍTOTTA S BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA DR. SZEMERE SAMU I. KÖTET. AZ 1912-DIK ÉVI ILLETMÉNY ELSŐ KÖTETE

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék