Ammianus Marcellinus: Ammianus Marcellinus reánk maradt történeti könyvei. 1. kötet - Görög és latin remekírók (Budapest, 1916)

GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK. Kiadja a M. Tud. Akadémiának classica-philologiai bizottsága. ANAKREON. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. Ára fűzve 3 K 20 f. — Görögül és magyarul 4 K. CATULLUS VERSEI Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János. Ára fűzve 2 K 60 f. — Latinul és magyarul 4 K. CICERO A KÖTELESSÉGEKRŐL. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János. Ára fűzve 2 K, CICERO A LEGFŐBB JÓRÓL ÉS BŐSZRŐL. Szövegét megállapította,·ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Némethy G. Ára fűzve 3 K. — Latinul és magyarul 5 K. GAIUS RÓMAI JOGI INSTITTJTIÓI Magyarra fordította s jegyzetekkel kísérte Dr. Bozóky Alajos. Ára fűzve 4 K. — Latinul és magyarul 6 K. ~THÜEYDIDES.~ Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Zsoldos Benő. I. kötet. I., Π. és ΙΠ. könyv _2 K 80 f. Görögül és magyarul 4 K 80 f Π. kötet. IV. és V. könyv ... 1 K 60 f. Görögül és magyarul 2 K 80 f. ΕΠ. kötet. VI., VH. és Vili. könyv 2 K — f. Görögül és magyarul 4 K — í. PUBLIUS VERGILIUS MARÓ AENEISE. Fordította és jegyzetekkel kísérte Dr. Barna Ignáez. Ára fűzve 4 K. Bevezetéssel ellátta Dr. Némethy Géza. Latinul és magyarul 6 K. P LATONT HEAIT E TOSA. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Simon József Sándor. Ára fűzve Ί K 20 f. Görögül és magyarul 2 K 40 f. GÖRÖG ANTHOLOGIABELI EPIGRAMMÁK. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. Ára fűzve 2 K. — Görögül és magyarul 4 K, CATÖ BÖLCS MONDÁSAI. Szövegét megállapította, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Dr. Némethy Géza. Ára fűzve 80 f. — Latinul és magyarul 7 K 20 f. A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent: Folytatás a boríték harmadik oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék