Baştav, Şerif: Ordo Portae. Description grecque de la Porte de l'armée du sultan Mehmed II. - Magyar-görög tanulmányok 27. (1947)

nk i&b MAGYAR-GÖRÖG TANULMÁNYOK SZERKESZTI MORAVCSIK GYULA OYrrPOEAAHNIKAI MEAETAI AIEY0YNOMENAI Yno IOYAIOY MORAVCSIK 27. ORDO PORTAE DESCRIPTION GRECQUE DE LA PORTE ET DE L'ARMÉE Dü SULTAN MEHMED II ÉDITÉE, TRADUITE ET COMMENTÉE PAR SERIF BASTAV ORDO PORTAE GÖRÖG LEÍRÁS II. MEHMED SZULTÁN PORTÁJÁRÓL ÉS HADSEREGÉRŐL KIADTA, FORDÍTOTTA ÉS MAGYARÁZTA BASTAV SERIF BUDAPEST, 1947 PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEMI GÖRÖG FILOLÓGIAI INTÉZET I1ANEIII2THMIAK0N IN2TITOYTON EAAHNIKH2 OIAOAOriAS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék