Schäfer Illés: A kalaznói német nyeivjárás hangtana - Magyarországi német nyelvjárások 6. (Budapest, 1908)

MAGYARORSZÁGI NÉMET NYELVJÁBÁSOK A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PETZ GEDEON LEV. TAG. 6. FÜZET. A KALAZNÓI NÉMET NYELVJÁRÁS HANGTANA IRTA SCHÄFER ILLÉS Ára 1 kor. 20 f. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1908

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék