Graf András: Jeórjiosz Zavírasz budapesti könyvtárának katalógusa - Magyar-görög tanulmányok 2. (1935)

MAGYAK-GÖRÖG TANULMÁNYOK SZERKESZTI MORAVGSIK GYULA ΟΓΓΓΡΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΙΟΓΑΙΟΥ MORAVCSIK 2. JEÓRJIOSZ ZAYÍRASZ RUDAPESTI KÖNYVTÁRÁNAK KATALÓGUSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA GRAF ANDRÁS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΒΟΓΔΑΠΕΣΤΗι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΓ ZABIPA ΣΓΝΤΑΧΘΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑ GRAF BUDAPEST, 1935 Κ. Μ. EGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJA Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 18. ,,ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ“ διεθνές βιβλιοπωλεΐον ’ADrjvai, Πλατεία Συντάγματος.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék