Caius Sallustius Crispus: Caius Sallustius Crispus összes munkái - Görög és latin remekírók (Budapest, 1910)

GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK. KIADJA A H. TDD. AKADÉMIÁNAK CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA. CAIUS SALLUSTIUS CRISPUS ÖSSZES MUNKÁI. A LATIN SZÖVEGET MEGÁLLAPÍTOTTA, MAGYARRA FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL, JEGYZETEKKEL ÉS TULAJDONNÉV-JEGYZÉKKEL ELLÁTTA Di CSERÉP JÓZSEF. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1910. Vt Ára fűzve 8 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék