Szádeczky Béla: I. Apafi Mihály udvartartása 1. köt. Bornemissza Anna gazdasági naplói 1667-1690 (1911)

___________________________________________________±¥_ I . APAFI MIHÁLY FEJEDELEM UDVARTARTÁSA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI D& SZÁDECZKY BÉLA ELSŐ KÖTET BORNEMISZA ANNA GAZDASÁGI NAPLÓI (1667—1690.) BUDAPEST, 1911 A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓK!VATALA (az akadémia épületében) Ára 12 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék