Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez (Budapest, 1899)

OKLEVÉLTÁR A MAGYAR KIRÁLYI KEGYÚRI JOG TÖRTÉNETÉHEZ. * KÖZLI FUAKNÓ1 VILMOS. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. <$?• BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IHOI). ÉS NYOMDAI fi, T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1899.------- Ára : 3 frt 75 kr. -------

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék