Koch Antal: A dunai trachitcsoport jobbparti részének (Sz(ent)-Endre-Visegrád-Esztergom hegycsoport) földtani leirása a hegy- és vizrajzi viszonyok előrebocsátásával (1877)

A DUMI TBACHYTCSOPORT JDDBMRTI RÉSZÉNEK (SZ.-END RE-VISE GRÁD-ESZTER GO MI HEGYCSOPORT) FÖLDTANI LEÍRÁSA. A HEGY- ÉS VÍZRAJZI VISZONYOK ELŐREBOCSÁTÁSÁVAL. RÉSZLETES JELL. TÉS EZEN HEGYCSOPORTNAK A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL AZ 1871, 1872 ÉS 1874 ÉVEKBEN VÉGBEVITT FÖLDTANI ÁTKUTATÁSÁRÓL. m KOCH ANTAL KOLOZSVÁRI M. KIR. EGYET. TANÁRTÓL. A hegycsoport földtani térképével, hat könyomatu tahiéival és 37 a szöveg közé nyomott fametszetéi ábrával. A MAGYAR TUDOM. AKAD. MATH. ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYA. BUDAPEST, 1877. A M. TUDOM. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA. (az akadémia bkrhízáeas). 1 > Ára 2 frt.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék