XVI. századbeli magyar költők művei 6. kötet 1560-1566 - Régi magyar költők tára 7. (Budapest, 1912)

Jegyzetek

NÉMETI FERENC. 3(17 III. Az Úrvacsora osztogatásának idején éneklendő isteni dicséret. Nincs a Yáradi Ék.-ben s hosszúsága miatt több Ék.-bői kimaradt. Szegedinél 116—8. 1. Bornemiszánál LXXXa (S. h.) levelen egy másik ének van «Más dicséret az Urnák szent vacsorájáról. Nótája, Virgo Dei genitrix de. Melius Péteré» felirattal, melynek kezdete : Gyakran nekünk kellyene Istennek hálakot adnunk kezdettel, mely a Váradi Ék.-ben és Szegedinél is megvan; minthogy itt felette G. Sz., azaz Szegedi Gergely monogrammja van, Bornemisza fel­irata tévedésen alapulhat. Az ének versfői: SOMOGI PETER MESTAR AS URVACSIORAIAIRIL (a többi rész értelmetlen). IV. Az Igaz szent Írásból ki szedettet ének Debrecenben 1570-ben önállóan megjelent nyomtatvány, mely két példányban maradt ránk, a M. Tud. Akad. és a kolozsvári unit. koll. könyvtárában. Szabó : R, M. К. I. 78. sz.) A versfők : A CHRISTVS IESUSNAK AS ELEÖ IEHOVA ISTEN FIÁNAK ATTIAHOS EGENLEO IEHOVA ISTENNEK PANASULKODASA ES ATKOSOT VI­LÁGNAK ELLENNE MELIVS PETER HORHII AKKI CE- NALTAM. (A többi versfő nem ad értelmes szót.) Németi Ferenc. XVI. századi énekszerzőink között nem ritkaság az előkelő származású vagy közszereplésű államférfi vagy katona neve. Né­meti Ferenc ez utóbbiak közé tartozott s mint tokaji kapitány a vár védelmében szenvedett hősi halála miatt vált híressé. Ist­vánt! bőven szól hadi szerepléséről. így megrója azért, hogy mint Tokaj parancsnoka és Serédi István gyámja átpártolt Izabella királynéhoz (Hist. XIX. könyv. 1556.). Midőn emiatt Derzsfi meg­támadta, a támadó harcban homlokán golyótól megsebesült (1559) ; ugyancsak át pártolásának volt következése, hogy az öreg Telekesi, a kassai parancsnok, Zetényt az ő birtokát s a Bodrog mellett fekvő kövesdi várat elfoglalta. 1560-ban Németi Szerencs megtáma­dásával és kifosztásával adta vissza a kölcsönt. Nem kedvezett neki a hadi szerencse Hadadnál, melyet 1562-ben somlói Báthori Istvánnal együtt elfoglaltak, de az ellenük nyomuló Zay Ferenccel és Balassa Menyhárttal szemben nemcsak meg nem tarthattak, hanem a csatát elvesztve Németi menekülni volt kénytelen. Ebben a harcban vitte először Balassa Menyhárt harcba 21 éves Bol­dizsár fiát, aki első hősi tettét itt hajtotta végre. Németi Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék