Régi magyar codexek: Érsekujvári codex 2. - Nyelvemléktár 10. (Budapest, 1888)

NYELVEMLEKTAR RÉGI MAGYAR CODEXEK ÉS NYOMTATVÁNYOK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SZERKESZTIK BUDENZ J., SZARVAS G., SZILÁDY Á. BIZOTTSÁGI TAGOK. X. KÖTET. BUDAPEST. HORNYÁNSZKY VIKTOR AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉSE. 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék