Quintilianus: M. Fabius Quintilianus szónoklattana 1. kötet - Görög és latin remekírók (Budapest, 1913)

tíkÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK. RIADJA a M. TOk AKADÉMIÁNAK CIASSICA-HULOLOGIAI BIZOTTSÁGA. M. FABIUS QUINTILIANUS SZÓNOKLATTANA TIZENKÉT KÖNYVBEN. I. KÖTET : I-VL KÖNYV. Bonnell és készben Radermacher szövege szerint FORDÍTOTTA PRÁCSER ALBERT BUDAPEST. FEANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET És KÖNYVNYOMDA. 1913. Ára 6 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék