Quintilianus: M. Fabius Quintilianus szónoklattana 1. kötet - Görög és latin remekírók (Budapest, 1913)

GÖRÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK Kiadja a M. Tud. Akadémiának ciassica-philologiai bizottsága. ANAKREON. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. Ára fűzve 3 K 20 f. — Görögül és magyarul 4 K. CATULLUS VERSEI Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csenge ri János. Ára fűzve 2 K 60 f. — Latinul és magyarul 4 K. CICERO A KÖTELESSÉGEKRŐL. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János. Ára fűzve 2 K. CICERO A LEGFŐBB JÓRÓL ÉS ROSZRÓL. Szövegét megállapította, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Némethy G Ára fűzve 3 K. — Latinul és magyarul 5 K. GAIUS RÓMAI JOGI INSTITUTIÓI Magyarra fordította s jegyzetekkel kísérte Dr. Bozóky Alajos. Ára fűzve 4 K. — Latinul és magyarul 6 K. —-------------------------M-------------------------------------------------------­T HUKYDIDES. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Zsoldos Benő. I. kötet. I., n. és Dl. könyv__2 K 80 f. Görögül és magyarul 4 K 80 f H . kötet. IV. és V. könyv __ 1 K 60 f. Görögül és magyarul 2 K 80 f. H l. kötet. VI., VH. és VEH. könyv 2 K— f. Görögül és magyarul 4 K — í Mind a három kötet egy kötetbe fűzve magyarul, iskolai kiadás 4 K 80 f. PUBLIUS VERGILIUS MARO AENEISE. Fordította és jegyzetekkel kísérte Bevezetéssel ellátta Dr. Barna Ignáoz. Dr. Némethy Gésa Ára fűzve K. — Latinul és magyarul 6 K. PLATON THEAITETOSA. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Simon József Sándor, Ára fűzve 1 K 20 f. - Görögül és magyarul 2 K 40 f. A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent: Folytatás a boríték harmadik oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék