Quintilianus: M. Fabius Quintilianus szónoklattana 2. kötet - Görög és latin remekírók (Budapest, 1921)

Λ rÖBÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK. KIADJA Á M. XIJD. AKADÉMIÁNAK CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁl I. FAIill S QUINTILIANUS SZÓNOKLATTANA TIZENKÉT KÖNYVBEN. II. KÖTET : VII—XII. KÖNYV. Bonnell szövege szerint FORDÍTOTTA PRÁCSER ALBERT BUDATEST FRANKLIN -TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék