Csengery Antal: Deák Ferenc emlékezete (1877)

DEÁK FERENCZ EMLÉKEZETE. CSENGERY ANTALTÓL. ELMONDATOTT DEÁK FERENCZNEK A M. TUD. AKADÉMIA ÁLTAL 1877 JANUÁR 28-ÁN TARTOTT EMLÉKÜNNEPÉN. BUDAPEST, 1877. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék