Anakreón: Anakreon. Görögül és magyarul - Görög és latin remekírók 2. (Budapest, 1885)

, GÖRÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK. i KIADJA A M. TUD. AKADÉMIÁNAK CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA. ANAKREON. GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL. FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA PONORI THEWREWK EMIL. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET É.S KÖNYVNYOMDA. 1885. Ára 2 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék