Meyer Gotthold Alfréd: Szent Simon ezüst koporsója Zárában. Ford. Éber László. (1894)

SZENT SIMON EZÜSTKOPORSÓJA ZÁRÁBAN. A M. T. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA D? MEYER GOTTHOLD ALFRED » MAGÁNTANÁR A BERLINI KIR. TECHNIKAI FŐISKOLÁN. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. NAGY LAJOS CZIMERE SZENT SIMON KOPORSÓJÁN. TIZENNÉGY KÉPES MELLÉKLETTEL ÉS HUSZONKILENCZ ÁBRÁVAL A SZÖVEGBEN. BUDAPEST. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA 1894. Ára 4 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék