Myskovszky Viktor: Bártfa középkori műemlékei. A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása; A városház s a város erőditményeinek műrégészeti leírása (1879-1880)

Bártfa középkori műemlékei. A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása

KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁNAK ARCHEOLÓGIÁI BIZOTTSÁGA. IY. KÖTET. I. RÉSZ. AGYAS- Túr. AKADÉMIA BUffAp £’SK£* BUDAPEST. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.) ' . .V 1879. NYOMATOTT A FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJÁBAN. M M.T.AKAÜÉMIÁ ffüTKáll HIVATNA MAGYARORSZÁGI« RÉGÉSZETI EMLÉKEK «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék