C. Velleius Paterculus: Róma történetéről írt két könyve - Görög és latin remekírók (Budapest, 1896)

GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK, KIADJA A M. TUD. AKADÉMIÁNAK CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA. G VELLEIUS PATERCULUS RÓMA TÖRTÉNETÉRŐL ÍRT KÉT KÖNYVE. FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA SZÖLGYEMY FERENCZ. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék