Herodotos: Herodotos történeti könyvei (görögül és magyarul) 3. kötet (VII-IX. könyv) - Görög és latin remekírók (Budapest, 1894)

GÖRÖG· ÉS LATÍN REMEKÍRÓK. KIADJA A M. TŰD. AKADÉMIÁNAK CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA, HERODOTOS 3f/ ' TÖRTÉNETI KÖNYVEI. ■ (P ' GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL. FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA GERÉB JÓZSEF. HARMADIK KÖTET. VII—IX. KÖNYV. BUDAPEST. PRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET É8 KÖNYVNYOMDA. 1894. Ára 2 írt 80 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék