Hajnal Mátyás: Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára - Magyar irodalmi ritkaságok 17. (1932)

Magy а г IRODALMI R ITKASÁG О К Szerkeszti V a j th ó László ГзДМЖТэДГтДУ 17. квдягад HAJNAL MÁTYÁS: JESUSSZZÍVÉT SZERETŐ SZÍVEKNEK AjtatossAgára .SZÍVES KÉPEKKEL KIFORMALTATOTT ES AZOKRÚL VALÓ ELMÉLKEDÉSEKKEL ÉS IMÁDSÁGOKKAL megmagyarAztatott KÖNYVECSKE. LYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék